Dụng Cụ Đồ Nghề

Dụng cụ, đồ nghề là công cụ sản xuất, sửa chữa máy móc, thiết thực trong lao động sản xuất, mang nét đặc trưng về sự bền bĩ, cứng cáp vượt thời gian..

Sản Phẩm

Cân đĩa xưa - CC 622 004

Cân đĩa xưa - CC 622 004

Chất liệu gang, hoạt động tốt, đầy đủ cục chuẩn đối trọng, rất hiếm

Liên hệ